Gebruiksaanwijzing - Advazorb Border

 • Verwijder uit de verpakking, verwijder
  de filmlaag en plaats met de zachte
  siliconen wond contactlaag op het
  wondoppervlak.
 • Zorg ervoor dat het
  schuim de wondrand bedekt met een
  minimale overlapping van 2 cm.
 • Kan maximaal 7 dagen in situ blijven,
  afhankelijk van klinische observatie.
 • Zie de gebruiksaanwijzing voor de
  volledige instructie.
 • Zie de gebruiksaanwijzing voor