Voorwaarden

Toegang tot en gebruik van deze website of een van de subdomeinen of bijbehorende domeinen waarop deze algemene voorwaarden worden weergegeven (de 'Site') zijn onderworpen aan de volgende voorwaarden.

Door de Site te gebruiken, stemt u ermee in wettelijk gebonden te zijn aan deze voorwaarden, die onmiddellijk van kracht worden bij uw eerste gebruik. Als u er niet mee instemt wettelijk gebonden te zijn aan alle volgende voorwaarden, mag u de Site niet bezoeken en/of gebruiken.

Brightwake Ltd kan deze voorwaarden op elk moment wijzigen door wijzigingen online te plaatsen. Lees deze voorwaarden regelmatig door om er zeker van te zijn dat u op de hoogte bent van eventuele wijzigingen die zijn aangebracht door Brightwake Ltd. Als u de site blijft gebruiken nadat wijzigingen zijn geplaatst, betekent dit dat u ermee instemt wettelijk gebonden te zijn aan deze voorwaarden zoals bijgewerkt en/of gewijzigd.

Gebruik van de Site

U mag zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Brightwake Ltd geen of alle diensten, software, site-inhoud en materialen die via de site beschikbaar worden gesteld, verspreiden, wijzigen of op enigerlei wijze gebruiken.

Het is verboden om onwettig, bedreigend, lasterlijk, obsceen, schandalig, opruiend of godslasterlijk materiaal te posten of door te geven, of enig materiaal dat gedrag kan vormen of aanmoedigen dat een strafbaar feit kan zijn of aanleiding kan geven tot civielrechtelijke aansprakelijkheid.

Alle persoonlijke gegevens (bijvoorbeeld uw naam, adres, telefoonnummer of e-mailadres) die u naar de site verzendt, kunnen worden gebruikt in overeenstemming met het privacybeleid van Brightwake Ltd.

Disclaimers en beperking van aansprakelijkheid


Hoewel Brightwake Ltd ernaar streeft nauwkeurige en actuele informatie op de site te plaatsen, geeft het geen garanties met betrekking tot de juistheid ervan en is het niet aansprakelijk voor eventuele fouten of weglatingen daarin. Alles op de Site wordt geleverd 'zoals het is' en voor zover toegestaan door de wet in uw land (maar onderhevig aan paragraaf 7) en wordt beschikbaar gesteld zonder enige vorm van garantie.

Voor zover toegestaan door de wet in uw land (maar onder voorbehoud van paragraaf 7), sluit Brightwake Ltd alle aansprakelijkheid uit voor enige schade aan, of virussen die uw computerapparatuur of andere eigendommen kunnen infecteren als gevolg van uw toegang tot de Site.

Brightwake Ltd heeft de sites die aan de site zijn gekoppeld niet beoordeeld en is niet verantwoordelijk voor de inhoud of het privacybeleid van dergelijke sites.

Algemeen


Als er een conflict is tussen deze voorwaarden en specifieke voorwaarden die elders op de Site verschijnen (inclusief lokale huisregels), dan prevaleren de laatste. 

Als wordt vastgesteld dat een van deze voorwaarden onwettig, ongeldig of anderszins niet-afdwingbaar is op grond van de wetten van een staat of land waarin deze voorwaarden bedoeld zijn om van kracht te zijn, dan voor zover en binnen het rechtsgebied waarin die voorwaarde onwettig is, ongeldig of niet-afdwingbaar, zal het worden gescheiden en verwijderd uit deze voorwaarden en de overige voorwaarden blijven bestaan, blijven volledig van kracht en blijven bindend en afdwingbaar.

Deze algemene voorwaarden worden beheerst door de wetten van Engeland en door deze site te gebruiken, stemt u ermee in zich te onderwerpen aan de exclusieve jurisdictie van de Engelse rechtbanken.

Doelgroep


De site is in de eerste plaats gemaakt voor gebruik door gekwalificeerde zorgprofessionals met betrekking tot hun activiteiten en praktijken op het gebied van wondbehandeling. De identiteit en kwalificaties van gebruikers kunnen niet worden geverifieerd bij toegang tot de site en daarom kan ongepaste toegang door niet-gekwalificeerde personen redelijkerwijs niet worden vermeden. Brightwake Ltd kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die voortvloeit uit onopzettelijke, ongepaste of onverstandige toegang tot en vertrouwen op de informatie op de Site.

De Site bevat ook inhoud om internationale distributeurs te ondersteunen bij hun marketingactiviteiten van Advancis Medical-producten. Deze inhoud is beperkt en mag onder geen enkele omstandigheid worden geopend of gebruikt door iemand anders dan de geautoriseerde distributeurs van Advancis.

De informatie op deze website is in de eerste plaats gericht op gebruikers van 18 jaar en ouder. Niemand onder die leeftijd mag welke activiteit dan ook uitvoeren op basis van de informatie op deze website.

Professioneel Reglement


De educatieve inhoud op deze site is bedoeld voor de opleiding van beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg over de onderwerpen die daarin zijn opgenomen en voor de wereldwijde uitwisseling van professionele kennis, wetenschappelijke onderzoeksresultaten en praktische medische informatie tussen dergelijke beroepsbeoefenaren.

We kunnen alleen indicatieve informatie geven over medische zaken. De lezer moet ervoor zorgen dat hij/zij op de hoogte is van en zich houdt aan de nieuwste voorschriften die zijn opgesteld door en richtlijnen die beschikbaar zijn van beroepsorganisaties, beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg en gespecialiseerde beoefenaars met betrekking tot alle activiteiten die op de site worden behandeld en in het bijzonder met betrekking tot hun eigen medische toestand.

Professioneel advies


U moet altijd professioneel advies inwinnen met betrekking tot elk gebied dat door de Site wordt bestreken en waarover u enige twijfel hebt. De inhoud die door de Site wordt verstrekt, is alleen voor informatieve doeleinden en is op geen enkele manier bedoeld als vervanging voor medisch consult bij een gekwalificeerde professional. De informatie, meningen en aanbevelingen op de site zijn niet bedoeld om de zorg van uw eigen arts te vervangen. Raadpleeg altijd uw arts of een andere gekwalificeerde medische professional.

Hoewel we onze inhoud zorgvuldig beoordelen, kan Brightwake Ltd niet garanderen of verantwoordelijkheid nemen voor de medische nauwkeurigheid van documenten die we publiceren, noch enige aansprakelijkheid aanvaarden voor de inhoud van websites die aan onze site zijn gekoppeld.

Neem contact met ons op


Vragen of opmerkingen over de Site dienen per e-mail te worden gericht aan info@brightwake.co.uk