Wat is een necrotische wond?

Necrotisch weefsel is dood of gedevitaliseerd niet-levensvatbaar weefsel dat wondgenezing belemmert. De typische zwarte, droge en leerachtige bedekking over het wondbed, die door een gebrek aan bloedtoevoer verschoond is van zuurstof, staat bekend als Eschar.

De aanwezigheid van necrotisch materiaal in de wond kan de genezing vertragen en een omgeving voor infectie creëren1.

Necrotisch weefsel kan ook:

• bacteriën herbergen2, waardoor de kans op infectie groter wordt

• Geur veroorzaken, wat een negatieve invloed kan hebben op de kwaliteit van leven van de patiënt

• Het volume van het geproduceerde exsudaat verhogen3

- De ware toestand/grootte van de wond maskeren (Stephen-Haynes en Callaghan, 2012)

• Fungeert als een fysieke barrière voor migratie van epitheelcellen.

Behandel doelen

Necrotisch weefsel moet worden verwijderd door de wond te debrideren, zodat zich nieuw weefsel kan vormen en het wondbed kan bedekken, waardoor granulatie wordt gestimuleerd en de bioburden van de wond worden verminderd. Lees hier meer over de verschillende methoden van debridement.

Referenties

1. NICE (2001) Technology Appraisal Guidance 24: Guidance on the use of debriding agents and specialist wound care clinics for difficult to heal surgical wounds. NICE, London.

2. AWTVNF (2013) Larval Debridement Therapy. Available at: www.welshwoundnetwork.org/files/6513/8632/3119/AWTVNFlarval_finalforweb_opt.pdf (accessed 20 October, 2014)

3. Vowden K, Vowden P (2011) Debridement Made Easy. Wounds UK Available at: http://www.wounds-uk.com/made-easy/debridement-made-easy (accessed 23 October, 2014)