Gebruiksaanwijzing - Advazorb Sacral

  • Verwijder uit de verpakking, verwijder de filmlaag en plaats met de zachte siliconen wond contactlaag op het
    wondoppervlak.
  • Zorg ervoor dat het schuim de wondrand bedekt
  • met een minimale overlapping van 2 cm.
  • Kan maximaal 7 dagen in situ blijven, afhankelijk van klinische observatie.