Gebruiksaanwijzing - Advazorb Silfix

  • Zorg ervoor dat het gebied is schoongemaakt
  • Droog de omliggende huid voorzichtig af
  • Verwijder doorzichtige voeringen
  • Breng Advazorb Silfix rechtstreeks op het wondoppervlak aan met de roze filmzijde naar boven
  • Zorg voor een minimale overlapping van 2 cm rond de wondranden
  • Zet vast met tape, geschikt verband of secundair verband
  • Bewaren bij kamertemperatuur, niet in direct zonlicht en droog bewaren

Frequentie van verandering

Advazorb silfix kan maximaal 7 dagen blijven zitten