Gebruiksaanwijzing - Eclypse

Gebruiksaanwijzing   

  • Verwijder uit de verpakking en plaats de witte kant naar beneden op het wondoppervlak.
  • Voor grotere wonden, naast elkaar leggen en met tape vastzetten.
  • Gebruik een geschikte zwachtel of windsel om te fixeren.
  • Kan maximaal 7 dagen in situ blijven, afhankelijk van de hoeveelheid exsudaat.